Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zondag 28 juli 2013

Mount Grace Priory


Travel journal 2009, day 8.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
We get up early and are already at 8am for breakfast. Then comes the least fun part of a holiday: stuff pack up before departure. Yet we still have a trip ahead of us as we hand the keys at 11am. On the way to the ferry we still have plenty of time to visit Mount Grace Priory. A priory is a Carthusian monastery where monks lived and worked in seclusion each in their own cell. Only on Sundays they spoke together at a meal and liturgical hours. This priory has long fallen into ruin, but there is an example of a reconstructed cell between the ruins of houses and monastery. What strikes me is that each monk had a gallery in his cell. Here he could walk back and forth while meditating or studying.

Wikipedia. National Trust.


We can currently not go for a lunch, but we get the address of a farm with teahouse. Arrived at the farm, it appears that the farm is fully occupied and that there are people in a long queue waiting until places are released. We have no time for delay. While two of us buy some food, the others go back to the cars, because the store is a little busy and full. Youngest sister comes back with for each a banana sandwich and a drink, as a bonus a chocolate roll. Mmm, this emergency food tastes good!
 
Then off to the port of Newcastle where we are after the passport control queue in row 5. Then we go without waiting along the card check and on the boat. It will be wind force 6 to 8, it is said. Three of us take a precautionary pill against seasickness. We must put our watches forward one hour, because it is always continental time on board. First we sit in the lounge where we have a drink and write our journals. The sea has more white crests than last week, the waves are a meter high and the ship sways more.


The wave action has a funny effect. We walk a little drifting down the corridor to the buffet restaurant as though we are drunk. We grab each handle whatever arises. Walking back to our table with a full plate is much more exciting. No one who chooses soup! After the meal we go to our cabins. We must set the clock one hour forward, tonight the continental summer time begins. We go to bed at 11pm. I let myself nice sway to sleep, but my SO cannot sleep until 4 o'clock the storm subsides.

2009 03 28 Mount Grace Priory


2009 03 28 Living room with fireplace


2009 03 28 Covered gallery on the right


2009 03 28 Garden to grow food


Nederlandse tekst.
Reisdagboek 2009, dag 8.
 
We staan vroeg op en zitten al om 8 uur aan het ontbijt. Daarna komt het minst leuke deel van een vakantie: spullen inpakken voor vertrek. Toch hebben we nog een uitstapje voor de boeg als we om 11 uur de sleutels inleveren. Onderweg naar de ferry hebben we nog tijd genoeg voor een bezoek aan Mount Grace Priory. Een priorij is een klooster waar Kartuizer monniken elk in afzondering in hun eigen cel leefden en werkten. Alleen op zondagen spraken ze elkaar bij een gezamenlijke maaltijd en werkoverleg. Deze priorij is allang vervallen tot een ruïne, maar er is een voorbeeld van een cel nagebouwd tussen de ruïnes van huisjes en kloosterkerk. Wat mij opvalt, is dat elke monnik aan zijn cel een galerij had. Hier kon hij heen en weer lopen tijdens het mediteren of studeren.

Wikipedia over Kartuizers.
 
We kunnen hier helaas niet terecht voor een lunch, maar we krijgen het adres van een boerderijwinkel met theehuis. Bij die boerderij aangekomen, blijkt dat die vol bezet is en dat er al mensen in een lange rij staan te wachten tot er plaatsen vrij komen. Daar hebben wij nu geen tijd voor. Terwijl twee van ons wat eten kopen, gaan de anderen terug naar de auto’s, want ook in de winkel is het een beetje druk en vol. Jongste zus komt terug met voor ieder een broodje banaan en wat drinken; als extraatje een chocolade broodje. Mmm, deze noodmaaltijd smaakt lekker!
 
Dan in een keer door naar de haven van Newcastle waar we na de paspoortcontrole aanschuiven in rij 5. Dan zonder lang te wachten langs de kaartcontrole en de boot op. Het zal windkracht 6 tot 8 worden, wordt er gezegd. Drie van ons nemen uit voorzorg een pilletje tegen zeeziekte. We moeten ons horloge een uur vooruit zetten, want aan boord is het altijd continentale tijd. We zitten eerst in de lounge waar we wat drinken en journaal schrijven. De zee heeft wat meer schuimkoppen dan op de heenweg, de golven zijn ca 1 m hoog en het schip deint veel meer.

De golfslag heeft een grappig effect als we gaan eten in het buffetrestaurant. We lopen een beetje zwalkend door de gang naar het restaurant en later steunen we op alles wat maar voor handen komt. Terug lopen naar ons tafeltje met een vol bord is nog veel spannender. Niemand die voor soep kiest. Na de maaltijd gaan we naar onze hutten. We moeten weer de klok een uur vooruit zetten, deze keer voor de zomertijd die vannacht ingaat. Om 11 uur naar bed. Ik laat me lekker in slaap deinen, maar mijn vriend kan pas slapen als het om 4 uur wat rustiger op zee wordt.


 

 

Geen opmerkingen: