Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zondag 22 september 2013

Zierikzee, Netherlands


Family vacation 2009, day 5.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Sunday, May 24 2009; Zierikzee.
We try to get the youngsters with us to visit Zierikzee, but that did not work. They want only one thing on this last day and with this beautiful weather: to the beach. Thus leave the old folks without the youngsters to Zierikzee. It turns out to be a lovely old town with a Maritime Museum which is open on Sundays. The Museum is housed in the former prison, an old house with a stepped gable. There are more visitors, but not much, so we can see everything easily.
A remarkable object is theslavenkas’, a large cash box from 1735 in which money was paid by each skipper, mate or sailor which from Zierikzee departed on a merchant ship. The money from theslavenkas’ was used to seamen ransom if they were captured by Muslim hijackers and had become Christian slaves.
Upstairs focuses on archeology. Mammoths and hyenas are painted on a large canvas. There is a model of the ship with a fishnet doing archaeological research and collecting bones of extinct animals. In the basement you can see a temple of the Nehalennia Celtic goddess who was worshiped in these areas. Finally I buy a folder postcards and a booklet with the legend of the mermaid. Outside we settle on a terrace where we drink and eat.
Back home, there is time to look at travel scrapbooks while the youngsters make the barbecue. My brother and my friend set 3 garden tables with four umbrellas and enough chairs for everyone. My oldest son is coming for this last meal and sits down between my friend and me. We eat all the delicious marinated ribs, burgers, sausages, bacon, strips of peppers, potato salad, tomato salad and sauces.
After the meal, it's time for the annual family photo, which is always accompanied by squabbles. This time the youngsters suddenly are in a great hurry because they have to pack their belongings. But the picture turns out well. If my daughter in law is coming, all that is already done and the youngsters are already gone. At half past ten they leave both back to their home.
Late in the evening we should still scrapbooking for my oldest sister. It is now not so easy and only at one o'clock in the early morning we are ready, and we can go to bed.
The next day we get up early, pack up all our stuff and drive home. Then the holidays are definitely over.

Wikipedia about Zierikzee.


2009 05 24 Zierikzee, Sint-Lievensmonstertoren.
 
 
2009 05 24 Zierikzee, street.
 
 
2009 05 24 Zierikzee, Maritime Museum
 
 
2009 05 24a scrapbook
 
 
2009 05 24b scrapbook
 
 

Nederlandse tekst.
Familievakantie 2009, dag 5.
 
Zondag 24 mei 2009; Zierikzee.
We proberen de jongelui mee te krijgen voor een bezoek aan Zierikzee, maar dat lukt van geen kanten. Ze willen maar één ding op deze laatste dag en met dit mooie weer: naar het strand. Zodoende vertrekken de ouwelui zonder de jongelui naar Zierikzee. Het blijkt een mooi oud stadje te zijn met een Maritiem Museum dat op zondag geopend is. Het Museum is gevestigd in de voormalige gevangenis, een oud huis met een trapgevel. Er zijn wel meer bezoekers, maar niet veel, zodat we alles op ons gemak kunnen bekijken.
Opmerkelijk voorwerp is de slavenkas, een grote geldkist waarin vanaf 1735 geld werd gestort door elke schipper, stuurman of matroos die vanuit Zierikzee vertrok op een koopvaardijschip. Het geld uit de slavenkas werd gebruikt om Zierikzeeërs vrij te kopen, die door kaping van hun schip in slavernij gekomen waren.
Op de bovenverdieping wordt aandacht besteed aan archeologie. Mammoeten en hyena’s zijn op een groot doek geschilderd. Er is een maquette van het schip dat met een kornet archeologisch onderzoek doet en botten van uitgestorven dieren opvist. In de kelder is een tempeltje te zien van de Keltische godin Nehalennia die in deze contreien aanbeden werd. Tot slot koop ik een mapje ansichtkaarten en een boekje met de sage van de zeemeermin.
Buiten strijken we neer op een terras waar we wat drinken en eten. Weer thuis is er tijd om reisplakboeken te bekijken terwijl de jongelui voor de barbecue zorgen. Mijn broer en mijn vriend stellen 3 tuintafels op met 4 parasols en genoeg stoelen voor iedereen. Mijn oudste zoon komt voor deze laatste maaltijd gezellig aanschuiven, tussen mijn vriend en mij in. We doen ons allemaal tegoed aan de gemarineerde ribbetjes, hamburgers, worstjes, spekjes, repen paprika, aardappelsalade, tomaatsalade en sausen. Na de maaltijd is het tijd voor de jaarlijkse familiefoto, wat altijd met geharrewar gepaard gaat. Deze keer hebben de jongelui opeens erge haast want ze moeten hun spullen nog inpakken. Maar het lukt allemaal. Als mijn schoondochter er aan komt, is dat allemaal al achter de rug en zijn de jongelui al vertrokken. Tegen half tien vertrekken ze beiden weer naar hun huis.
Laat op de avond moet er dan nog gescrapt worden voor mijn oudste zus. Het gaat nu niet zo vlot en pas om 1 uur zijn we er klaar mee en kunnen we naar bed.
Maandag moeten we vroeg opstaan, al onze spullen inpakken en naar huis rijden. Dan is de vakantie definitief voorbij.

Wikipedia over Zierikzee.

Geen opmerkingen: