Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zaterdag 9 november 2013

Glen Coe


Travel journal 2010, day 4.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Tuesday, March 23, 2010, Glen Coe.
At 10 o'clock we leave for a road trip to and through Glen Coe, the famous valley of Scotland where many tourists flock to. We are looking forward to it.
Once we see the first snow-capped mountains, we stop to take pictures even when the sun is slightly disappeared behind the clouds. At this time of the year (spring is yet to come full swing) there is much snow on the highest mountains. An impressive sight.
Later we stop at Green Welly Stop, a roadhouse with shop along the motorway A82. They are just doing a big expansion of the parking lot, so they can receive the upcoming stream of tourists properly. The buildings are calculated on a lot of guests, but it is still nice and quiet. First we drink and eat in the restaurant. It is cozy, neat and comfortable.
Satisfied we drive through the impressive landscape. We can now see the snow-capped peaks better and better. Along the way we sometimes see walkers, sometimes a lonely house, also once a ski lift. At a viewpoint we stop and look quietly around and take pictures. It's all so beautiful.
Later we stop once again at a parking. We see the mountains again from another angle. I would also like to see a waterfall that I expect in this environment. The following parking provides views of ... a waterfall. So we get right back out and make a lot of pictures.
The highlight of the day should be a visit to the Visitor Center of Glen Coe, but unfortunately, the access road is closed due to road works and we cannot go. It is too bad to miss it. We also need a place to eat. A few kilometers further on we stop at a waterfront restaurant, with panoramic views of Loch Linhe. We can properly sit, relax, and enjoy the view and the food (a deluxe version of fish and chips). We're very happy with this trip and the beautiful weather.
We drive along a different route back home. Someone had just said that we both need stamps as gasoline, if we only could buy stamps at a gas stationWe find little later a shop with post office at a gas station. If this is not a Lucky Day!

Wikipedia about GlenCoe.
Tourist Information about Glen Coe.

2010 03 23 Glencoe 1.
 
 
2010 03 23 Glencoe 2.
 
 
2010 03 23 Glencoe 3.
 
 
2010 03 23 Glencoe 4.

 
2010 03 23 Glencoe, Loch Linhe.

 
2010 03 23 Scrapbook.Nederlandse tekst.
Reisdagboek 2010, dag 4.
 
Dinsdag 23 maart 2010; Glen Coe.
Om 10 uur vertrekken we voor een autotocht naar en door Glen Coe, het beroemde dal van Schotland waar zoveel toeristen naar toe trekken. We hebben er veel zin in. Zodra we de eerste besneeuwde bergtoppen zien, stoppen we om foto’s te maken, ook als is de zon net even achter de wolken verdwenen. In deze tijd van het jaar (het voorjaar moet nog helemaal op gang komen) ligt er nog veel sneeuw op de hoogste bergen. Een imposant gezicht.
Verderop stoppen we bij Green Welly Stop, een wegrestaurant met winkel langs de autoweg A82. Ze zijn daar net bezig met een grote uitbreiding van het parkeerterrein om de komende toeristenstroom goed te kunnen ontvangen. De gebouwen zijn berekend op veel gasten, maar het is nu nog lekker rustig. We gaan eerst wat drinken en eten in het restaurant; het is er gezellig, netjes en comfortabel.
Voldaan rijden we verder door het indrukwekkende landschap. We kunnen de besneeuwde bergtoppen nu steeds beter zien. Onderweg zien we soms wandelaars, soms een eenzaam huis, ook een keer een skilift. Bij een uitzichtpunt stoppen we weer om rustig in het rond te kijken en foto’s te maken. Het is prachtig allemaal.
Verderop stoppen we nog een keer op een parkeerstrook. De bergen zien we hier weer van een andere kant. Ik zou ook wel eens een waterval willen zien, die verwacht ik wel in deze omgeving. Na een paar minuten rijden geeft de volgende parkeerstrook uitzicht op… een waterval. Dus we stappen meteen weer uit en we maken veel foto’s.
Het hoogtepunt van de dag zou een bezoek aan het Visitor Center van Glen Coe moeten worden, maar helaas, de toegangsweg is afgesloten wegens wegwerkzaamheden en we kunnen er niet heen. Jammer om dit te moeten missen. We zouden er ook eten en dat moeten we nu maar ergens anders doen. Een paar kilometer verderop stoppen we bij een restaurant aan het water, met weids uitzicht op Loch Linhe. Daar is het goed zitten, bijkomen, genieten van het uitzicht en van het eten (een luxe uitvoering van fish and chips). We zijn toch wel erg blij met deze tocht en met het mooie weer.
We rijden langs een andere weg terug. Iemand had net gezegd dat we zowel postzegels als benzine nodig hadden, als we nou eens postzegels bij een benzinestation konden kopen…. We vinden even later een winkeltje met postkantoor bij een benzinestation. Als dit geen Lucky Day is!
Wikipedia over Glen Coe.

Geen opmerkingen: