Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zaterdag 18 januari 2014

Going home, not so easy.


Travel journal 2010, day 9 (the end).
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Sunday, March 28, 2010; from IJmuiden to Arnhem.
Through the hassle of putting ahead of time (two times!) the alarm goes off at 6 am. That's too early; we take another hour in bed. At 7 am we get up and we take turns in the small shower stall. We are well ready in time for breakfast at 8am. Then we can sit quietly in the lounge and look out what is going on. There is an announcement that we will dock later and in a different port than usual, namely the IJmondhaven.
All this happens on the orders of the Explosives Disposal Service. They have found a bomb from World War II and the bomb must be defused at sea by an explosion. Transporting the bomb is accompanied by safety measures. So that is why, the customs questioned us the previous day! As far as possible all passengers were informed, but we and some others apparently were not accessible during our vacation.
We see a quick little boat with large lettering PILOTS approaching the ferry. This will put a pilot on board which should help to dock in the IJmondhaven. Then an announcement that the car passengers are still not allowed going to the car decks.
A gray boat is approaching slowly, which must have to do with the bomb. Behind them a cable drags a set of orange floats to indicate where the bomb is in the water. Next to appear is a small gray rubber boat with two men aboard for control. The whole parade sails slowly over and out of the harbor while we watch breathlessly.
Suddenly we must move quickly to the car decks and is announced that some cars are annoyingly in the way. If after a long wait for the elevator we finally come down on deck 3, our car is the only one still standing there. Quickly get into the car and drive away. The cars drive in a double row to the quay and we also join in. A little further on we are waiting for each other and then we drive to the home of youngest sister for a short stop. We bring eldest sister to Zuidwolde and then head directly to Arnhem. Home! We are back from a very enjoyable holiday.
PS The next day we see on the news that the bomb is detonated at sea.

2010 03 28 IJmuiden. A gray boat sails ahead.

2010 03 28 IJmuiden. Behind it a set of orange floats.

2010 03 28 IJmuiden. Lastly a small gray rubber boat.

2010 03 28 IJmuiden. The whole parade sails slowly by...

2010 03 28 IJmuiden. …and out of the harbour.

2010 03 28 Scrapbook.

Nederlandse tekst.
Reisdagboek 2010, dag 9 (einde).
 
Zondag 28 maart 2010; Van IJmuiden naar Arnhem.
Door het gedoe met het 2x verzetten van de tijd loopt de wekker om 6 uur al af. Dat is te vroeg; we nemen er nog een uurtje bij. Om 7 uur opstaan en om de beurt in de kleine douchecabine. We zijn ruim op tijd klaar voor het ontbijt om 8 uur.
Daarna kunnen we rustig in de lounge gaan zitten en naar buiten kijken wat er allemaal gaande is. Er is omgeroepen dat we wat later zullen aanmeren en ook in een andere haven dan gewoonlijk, namelijk de IJmondhaven. Dit gebeurt allemaal op last van de Explosieven Opruimings Dienst. Ze willen een gevonden bom uit de tweede wereldoorlog op zee onschadelijk maken door hem tot ontploffing brengen. Het vervoer van die bom gaat met allerlei veiligheidsmaatregelen gepaard. Dus daarom deed de douane de vorige dag zo moeilijk! Zoveel mogelijk passagiers zijn op de hoogte gesteld, maar wij en enkele anderen waren blijkbaar niet bereikbaar tijdens onze vakantie.
We zien een snelle kleine boot met in grote letters PILOTS erop de ferry naderen. Daarmee wordt een loods aan boord gebracht die moet helpen om de ferry in de IJmondhaven aan te meren.
Er wordt omgeroepen dat de autopassagiers nog niet naar de autodekken mogen. We zien een grijze boot langzaam naderen die bezig is die bom weg te slepen. Daarachter sleept aan een kabel een stel oranje drijvers om aan te geven waar die bom in het water hangt. Daar weer achter een kleine grijze rubberboot met twee man aan boord voor de controle. De hele optocht vaart langzaam voorbij en de haven uit terwijl wij ademloos toekijken.
Opeens moeten we nu snel naar de autodekken en wordt omgeroepen dat enkele auto’s de hele boel ophouden. Als we na lang op de lift wachten eindelijk beneden op dek 3 komen, is onze auto de enige nog die daar staat. Gauw instappen en weg wezen. Vanaf het naastgelegen autodeck rijden de auto’s in een dubbele rij van de boot af. Wij voegen in en rijden ook mee de kade op.
Een eindje verderop wachten we op elkaar en dan rijden we achter elkaar aan naar het huis van jongste zus voor een korte stop. Daarna brengen wij oudste zus naar Zuidwolde en dan in een ruk door naar Arnhem. Thuis! We zijn terug van een zeer geslaagde vakantie.
P.S. De volgende dag zien we op het journaal dat de bom op zee tot ontploffing gebracht wordt.

Geen opmerkingen: