Park Berg en Bos, Apeldoorn

Park Berg en Bos, Apeldoorn
Prachtig uitzicht op park Berg en Bos

zaterdag 1 februari 2014

St. Servaas Basilica at Maastricht


Family vacation 2010, day 2.
(Nederlandse tekst onderaan / Dutch text below)
 
Tuesday, May 11, 2010. St. Servaas Basilica at Maastricht.
At 8 o'clock we get up and we go to the big house where we get breakfast with luxurious breads. Yummy!
We drink coffee and then we go straight on the road. We drive to Maastricht and we find a parking space in the garage below the Vrijthof Square. At the entrance of the St. Servaas Basilica we have to wait half an hour for the tour from 1:00 pm. The tour is very interesting, though poorly understood in that big group if your spot is all behind. We may first look in the basement where the tomb of St. Servatius is. He is one of the three Ice Saints.
Then we go up a spiral staircase and we come out on the balcony with the big church organ, from where we have a good overview on the church floor. We see a large group of children coming into the church, while they are quietly walking forward down the center aisle in two long rows. There they sit in a semicircle and they listen attentively to a man giving instructions from behind a microphone. Apparently they are practicing for their first holy communion. A small house organ accompanies them in singing. Oh, they do their very best, but it echoes in that large church. The sound is waving back and forth between the walls, so they do not hear the organ and sing faster and faster. Then they have to take turns to say something into the microphone. Their small voice bounces off the walls and dies away. They will still have to practice.
We go up a narrow spiral staircase to the very top under the roof of the church. Due to some windows you can look out over the rooftops of the city. It is very special to be there upon that church attic. Back down I take as many photos as possible. It's nice that this is always allowed in Catholic churches. At the exit I buy a small booklet and 2 postcards.
We go to a restaurant to have a drink and take a piece of pie, that's our lunch. Then we get one and a half hour to shop until a quarter to five. It's raining cats and dogs, so it's not fun. We quickly enter at a bookshop inside. This store is very large and very neatly sorted. I buy a book about stamping in the crafts corner. We even step inside at department store V&D, because the inside is dry. A little early, we walk back to the meeting point. The others are soon to come. What a bad weather. Quickly get in and get out. On the way we do the shopping for home.
The youngsters cook the food: noodles, chicken curry, chips and for dessert the remains of yesterday. It's all good. In the evening we drink coffee and we show each other the souvenirs we have bought today. Youngest sister, who had to work today, arrives in the evening. After this busy day we go to bed early.
Wikipedia about St. Servaas Basilica


2010 05 11 Maastricht, St. Servaas Basilica by J.L.Terwen 1850


2010 05 11bMaastricht, we are on the way


2010 05 11 Maastricht St. Servaas Basilica courtyard view


2010 05 11 Maastricht St. Servaas Basilica stained glass windows


2010 05 11 Maastricht St. Servaas Basilica children practice in the east choir 1


2010 05 11 Maastricht St. Servaas Basilica children practice in the east choir 2


2010 05 11 Maastricht St. Servaas Basilica labyrinth floor in the Bergportaal


Dinsdag 11 mei 2010; St. Servaas in Maastricht.
Om 8 uur staan we op en we gaan naar het grote huis waar we ontbijt krijgen met luxe broodjes. Lekker!
We drinken koffie en daarna gaan we meteen op stap. We rijden naar Maastricht en parkeren in de garage onder het Vrijthof. Bij de ingang van de St. Servaas moeten we een half uurtje wachten voor de rondleiding van 13:00 uur. De rondleiding is heel interessant, hoewel slecht verstaanbaar als je achteraan staat in die grote groep. We mogen eerst in de kelder kijken waar het graf van St. Servaas is. Hij is een van de 3 ijsheiligen.
Daarna gaan we een wenteltrap op en we komen op het balkon bij het grote kerkorgel waar we een goed overzicht hebben over de kerkvloer. We zien een grote groep kinderen de kerk inkomen, terwijl ze heel stilletjes door het middenpad in twee lange rijen naar voren lopen. Daar gaan ze in een halve kring zitten en ze luisteren aandachtig naar een man die aanwijzingen geeft van achter een microfoon. Blijkbaar zijn ze aan het oefenen voor hun eerste communie. Het orgel begeleidt ze bij het zingen. Oh, ze doen zo hun best, maar het galmt zo in die grote kerk. Het geluid golft heen en weer tussen de muren, zodat ze het orgel niet meer horen en steeds sneller zingen. Dan moeten ze om de beurt wat door de microfoon zeggen. Hun kleine stem weerkaatst tegen de muren en sterft weg. Ze zullen nog veel moeten oefenen.
Wij gaan nog een trap omhoog tot helemaal bovenin onder het dak van de kerk. Door enkele ramen kan je over de daken van de stad uitkijken. Heel bijzonder om daar op die kerkzolder te zijn! Weer beneden maak ik nog zoveel mogelijk foto’s. Fijn dat dit altijd mag in katholieke kerken. Bij de uitgang koop ik nog een klein boekje en 2 kaarten.
We gaan eerst wat drinken en we nemen er een stuk vlaai bij; dat is meteen onze lunch. Daarna krijgen we anderhalf uur tijd om te winkelen, tot kwart voor vijf. Het regent pijpenstelen, dus er is niet veel aan. Gauw bij boekhandel De Slegte naar binnen. Deze winkel is erg groot en heel netjes gesorteerd. In de knutselhoek koop ik een boekje over stempelen. We stappen ook bij V&D naar binnen, omdat we daarbinnen even van de regen af zijn. Een beetje vroeg lopen we terug naar het verzamelpunt. Ook de anderen komen er al snel aan. Brr, wat een slecht weer. Gauw instappen en wegwezen. Onderweg doen we de boodschappen voor thuis.
De jongelui koken het eten: noedels, kipcurry, chips en als toetje de resten van gisteren. Het is allemaal lekker. ’s Avonds drinken we koffie en laten we elkaar zien welke souvenirs we gekocht hebben. Jongste zus, die vandaag nog moest werken, komt ’s avonds heelhuids aan. Na deze drukke dag gaan we vroeg naar bed.
Wikipedia over de St. Servaas.

Geen opmerkingen: